Co to jest stenogram?

Stenogram jest to zapis tekstu mówionego przy użyciu określonego systemu (sposobu), ułatwiającego zapoznanie się z jego treścią. Używa się go zatem do stworzenia testowej formy zapisu z czyjejś mowy, najczęściej z nagrania wideo bądź audio. Nagrania takie najczęściej dotyczą posiedzeń oficjalnych gremiów państwowych takich jak sejm, senat, ale też Sąd Najwyższy czy każdy inny sąd powszechny. Dzieje się tak, ponieważ coraz więcej spraw sądowych jest w Polsce rejestrowanych przy użyciu zapisu dźwięku i obrazu.

Stenogram jest zatem zredagowanym tekstem stanowiącym odzwierciedlenie wypowiadanych na nagraniu słów. Cechą charakterystyczną stenogramu jest przypisanie konkretnych wypowiedzi do konkretnych mówców. Poza tym stenogram może zawierać również:

Najczęściej w praktyce spotyka się stenogram z rozprawy sądowej, który jest zapisem wszystkich treści wypowiedzianych i zarejestrowanych podczas rozprawy sądowej, oczywiście z podziałem na mówców. Jest to tekstowy zapis nagrania z rozprawy sądowej (tzw. e-protokołu), który znacząco ułatwia sporządzanie pism procesowych w oparciu o przebieg rozprawy sądowej. Więcej korzyści płynących ze stenogramu z rozprawy sądowej opisaliśmy w tym wpisie na naszym blogu.

Stenogram to nie jedyna forma zapisu nagrania w formie tekstu. Poza stenogramem wykorzystuje się również transkrypcję nagrania, a w przestrzeni cyfrowej - także napisy do filmów. Ze względu na postępującą globalizację i wpływ internetu, coraz częściej spotykamy się również z potrzebą tłumaczenia tekstu lub nagrania. O każdym z tych, coraz powszechniejszych, ułatwień dostępności nagrań pisaliśmy w artykułach na naszym blogu.

Jeżeli potrzebujesz profesjonalnie wykonanego stenogramu, zachęcamy do kontaktu.