Stenogram jest to zapis tekstu mówionego przy użyciu określonego systemu (sposobu), ułatwiającego zapoznanie się z jego treścią. Używa się go zatem do stworzenia testowej formy zapisu z czyjejś mowy, najczęściej z nagrania wideo bądź audio. Nagrania takie najczęściej dotyczą posiedzeń oficjalnych gremiów państwowych takich jak sejm, senat, ale też Sąd Najwyższy czy każdy inny sąd powszechny. Dzieje się tak, ponieważ coraz więcej spraw sądowych jest w Polsce rejestrowanych przy użyciu zapisu dźwięku i obrazu.

Stenogram jest zatem zredagowanym tekstem stanowiącym odzwierciedlenie wypowiadanych na nagraniu słów. Cechą charakterystyczną stenogramu jest przypisanie konkretnych wypowiedzi do konkretnych mówców.

Poza tym stenogram może zawierać również:

Jeżeli potrzebujesz profesjonalnie wykonanego stenogramu, zachęcamy do kontaktu.Dziękuję za Twoją uwagę!